καραπατσιας

ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ – ΝΑΥΛΟΝ – ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

 

καραπατσιας πλαστικα ναϋλον