Για την απολύμανση εδάφους με χημικά και για την ηλιοαπολύμανση, προτείνονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

  • KRITIFIL® TIF, ένα πλήρως αδιαπέρατο φύλλο 7-στρώσεων, σε πάχος 30 μm, πιστοποιημένο για χρήση με ένα ευρύ φάσμα χημικών απολυμαντικών (1,3-D, chloropicrin, MITC, DMDS).
  • ORGASUN® ένα ειδικό αδιαπέρατο φύλλο 3-στρώσεων, σε πάχος 30-35 μm, το οποίο μειώνει σημαντικά τις απώλειες χημικών κατά τη διάρκεια της απολύμανσης του εδάφους. Η διαπερατότητά του στα χημικά είναι 100-200 φορές μικρότερη από αυτή του απλού φύλλου πολυαιθυλενίου ίδιου πάχους. Η πρακτική εμπειρία, αλλά και επίσημα πειράματα στο εργαστήριο και σε γεωργικά ερευνητικά κέντρα έχουν δείξει ότι με τη χρήση του ORGASUN® είναι δυνατό να μειωθεί μέχρι και 50% η δόση των χημικών σε σχέση με τη δόση που χρησιμοποιείται κάτω από κοινό φύλλο πολυαιθυλενίου, με τα ίδια αποτελέσματα, κάνοντας την απολύμανση ασφαλέστερη και οικονομικότερη. Σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια έχει αποδειχθεί ότι με το ORGASUN® αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα της ηλιοαπολύμανσης, συνδυαζόμενη με χημικά ή όχι (ανάλογα με το βαθμό μόλυνσης του εδάφους και του είδους των παθογόνων). Αυτό συμβαίνει επειδή τα παραγόμενα βιοαέρια από τη θανάτωση των μικροοργανισμών δεν διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα (λόγω του αδιαπέρατου φύλλου) και λειτουργούν ασφυκτικά για όσους μικροοργανισμούς απομένουν ζωντανοί. Για το λόγο αυτό, η διάρκεια της ηλιοαπολύμανσης με τη χρήση του ORGASUN® μπορεί να μειωθεί σε 4-5 εβδομάδες αντί των 7-8 εβδομάδων που απαιτούνται με τα συμβατικά φύλλα.
  • Φύλλο πολυαιθυλενίου σε πάχος 25-32 μm, που χρησιμοποιείται για απολύμανση με χημικά ή/και ηλιαπολύμανση. Στις περισσότερες περιπτώσεις το φύλλο είναι σταθεροποιημένο για διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στην περίπτωση της ηλιοαπολύμανσης το φύλλο μπορεί να περιέχει αντισταγονική ουσία που μειώνει τις σταγόνες στην κάτω επιφάνειά του. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους.

Όλα τα φύλλα που προορίζονται για ηλιοαπολύμανση έχουν καλή σταθεροποίηση ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία ώστε να αντέχουν τη συνδυασμένη επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλής θερμότητας καθώς και αντισταγονική ιδιότητα για να μεγιστοποιείται η διαπερατότητά τους στη θερμότητα του ήλιου.