Τα φύλλα γραμμικής κάλυψης χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες όπως πεπόνια, καρπούζια, φράουλες κ.α.

Τα φύλλα για γραμμική κάλυψη είναι:

  • Πολύ λεπτά φύλλα υψηλής αντοχής από LLDPE, πάχους 17-25 mic., τα οποία συνιστώνται για μεσοπρώϊμες και όψιμες καλλιέργειες.
  • Ειδικά θερμικά φύλλα, πάχους 40-50 μm, τα οποία εξασφαλίζουν ομαλότερη πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα υψηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες κατά 2-4οC σε σχέση με τα κοινά φύλλα πολυαιθυλενίου. Συνιστώνται σε πρώιμες καλλιέργειες, για να προστατεύονται από την παγωνιά και να επιτυγχάνεται πρωϊμότερη συγκομιδή και βελτιωμένες αποδόσεις.
  • Ειδικά φύλλα δροσισμού, πάχους 20-50 μm, τα οποία δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τα φυτά τις ζεστές ημέρες, αντανακλώντας και απορροφώντας την εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR), με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η θερμοκρασία μέσα στο τούνελ. Τα φύλλα δροσισμού διατίθενται είτε σαν θερμικά φύλλα για τις πρώιμες καλλιέργειες, είτε σε πολύ λεπτό πάχος για μεσοπρώιμες καλλιέργειες.
  • Διάτρητα φύλλα με δύο ζώνες οπών, μια από κάθε πλευρά, που εξασφαλίζουν αερισμό των φυτών και λιγότερες σταγόνες πάνω στο φύλλο. Έχει διαπιστωθεί ότι η καλλιέργεια γίνεται πιο εύρωστη, με συνέπεια την πρωϊμότερη και μεγαλύτερη παραγωγή.