Το πλαστικό δίχτυ περίφραξης – προστασίας είναι κατάλληλο για εργοταξιακή χρήση ώστε να προειδοποιεί και να απαγορεύει την είσοδο σε επικίνδυνους χώρους κατά την διάρκεια εργασιών.

Διαστάσεις: 1 X 50 – 100 m

Χρώμα: Πορτοκαλί