Στις αρχές του 1980 αρχίζει η δραστηριότητα μας , με ειδικευμένα πλαστικά προϊόντα για αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Οι συνεργασίες μας με εταιρίες παραγωγής εξειδικευμένων και ποιοτικών πλαστικών προϊόντων είχε σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη εδραίωση μας στην αγορά και σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία και ειδίκευση δημιουργούμε βάσεις συνεργασίας.

Από το 1989 όπου υπάρχει η μορφή της εταιρείας ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ Ε.Π.Ε. δημιουργήθηκε ένα καινούργιο δίκτυο πωλήσεων με βάση το χονδρικό εμπόριο ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ – ΝΑΫΛΟΝ, ΣΧΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΕΚΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.