Οι θερμοκουρτίνες είναι ειδικά φύλλα πάχους 30-60 μm, πολύ υψηλής διαφάνειας. Απλώνονται εσωτερικά του θερμοκηπίου (γυάλινου ή πλαστικού) μεταξύ οροφής και καλλιέργειας για να μειώσουν τις απώλειες θερμότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε θερμαινόμενα θερμοκήπια, επιτυγχάνεται με τη μέθοδο αυτή σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους θέρμανσης.

Διατίθενται δύο είδη θερμοκουρτινών:

  • Θερμικό και αντισταγονικό φύλλο, πάχους 40-60 μm, που έχει διπλή δράση: περιορίζει τις απώλειες θερμότητας με ακτινοβολία και μειώνει το χώρο του θερμοκηπίου που πρέπει να θερμανθεί.
  • Οικονομικό φύλλο πάχους 30 μm με αντισταγονική ιδιότητα που χρησιμοποιείται κυρίως για τον περιορισμό του όγκου του θερμοκηπίου που θερμαίνεται.

Με τη χρήση θερμοκουρτινών επίσης αποφεύγεται η πτώση των σταγόνων πάνω στην καλλιέργεια.

Οι θερμοκουρτίνες μπορούν να παραχθούν με οπές για να διαφεύγουν οι υδρατμοί προς τα πάνω και να μην δημιουργείται περιβάλλον υψηλής σχετικής υγρασίας, ιδιαίτερα όταν η θερμοκουρτίνα απλώνεται οριζόντ