Τα φύλλα θερμοκηπίων των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ συνδυάζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλές μηχανικές αντοχές και υψηλή διαπερατότητα φωτός, με άλλες προαιρετικές ιδιότητες που μετατρέπουν το φύλλο σε ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο παράγοντα για την προστασία, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Η εταιρεία συνδυάζει διάφορες ιδιότητες για την παραγωγή προσαρμοσμένων φύλλων που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του κάθε καλλιεργητή, ανάλογα με το κλίμα μιας περιοχής, το είδος της καλλιέργειας, τον τύπο του θερμοκηπίου και άλλους ειδικούς παράγοντες.