Πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο των προϊόντων μας

 

Λίστα προϊόντων

 

Δίχτυα

Φύλλα πολυαιθυλενιου – Ναϋλον

 • Δίχτυ σκίασης
 • Κάλυψη θερμοκηπίων
 • Δίχτυ προστασίας
 • Τεχνολογία 7-στρώσεων
 • Δίχτυ οδικής προστασίας
 • Φύλλα γενικής χρήσης
 • Δίχτυ μπαλκονιού
 • Γραμμική κάλυψη
 • Δίχτυα αντιχαλαζικά
 • Εδαφοκάλυψη
 • Ελαιόδιχτα συγκομιδής
 • Απολύμανση εδάφους
 • Δίχτυα αχύρου
 • Θερμοκουρτίνες
 • Ενσίρωση
 • Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών
 • Κάλυψη αγροτικών κατασκευών
 • Φύλλα ενσίρωσης (Άσπρο – Μαύρο)

 

Σχοινιά – Σπάγγοι

Σακκιά

 

 

 • Σακκιά ΙΟΥΤΗΣ

 

 • Μεγασάκοι Big – Bags

 

 

Σωλήνες

Συστήματα Άρδευσης

  • Σωλήνες κήπου

 

  • Σωλήνες αγροτικής χρήσης

 

  • Σωλήνες βιομηχανικής χρήσης

 

  • Σωλήνες τροφίμων & υγρών
  • Σωλήνες άρδευσης πολυαιθυλενίου

 

  • Σωλήνες σταλακτηφόροι

 

  • Εξαρτήματα συνδεσμολογίας

 

  • Εξαρτήματα υπογείου ποτίσματος

 

Προϊόντα θερμοκηπίου – Αναλώσιμα

Προϊόντα οικοδομών & έργων

  • Κλίπς Θερμοκηπίου

 

  • Κλίπς  τύπου Ω

 

  • Κλίπς μεταλλικά

 

  • Βέργες χαμηλής κάλυψης

 

  • Κλίπς προσδέσεως

 

  • Στηρίγματα φυτών
  • Δίχτυ μπαλκονιού

 

  • Δίχτυ οδικής προστασίας

 

  • Δίχτυ υπόγειας σήμανσης

 

  • Κώνοι σήμανσης

 

  • Ναϋλον 4 x 5 τεμάχιο

 

  • Ταινία σήμανσης

 

 

Είδη συσκευασίας

Προϊόντα χορτοδεσίας

Γάντια

Εξαρτήματα κήπου

Δεξαμενές

Μουσαμάς-Λινάτσα

Βαρέλια